Otvorené pivnice na sv. Urbana® 2017

Podujatie Otvorené pivnice na sv. Urbana® - 11. ročník sa v tomto roku uskutoční v dňoch 26. - 27. mája 2017. Pivnice od Bratislavy až po Trnavu budú otvorené v PIA od 14,00 do 21.00 h a SO od 12,00 do 21,00 h. Cena vstupenky je 40 €, v cene vstupenky sú bonusy na nákup vína v celkovej hodnote 20 €.

Vstupenky sa dajú objednať od 1. marca 2017 prostredníctvom objednávkového formulára na ww.mvc.sk, alebo osobne v Malokarpatskom osvetovom stredisku, Horná 20, Modra.

Na stránke www.mvc.sk nájdete objednávkový formulár, ktorý si vyplníte, aj Vašu bezchybnú mailovú adresu a automaticky vám aj nám príde kópia objednávky, kde sú pre vás pokyny na úhradu. Úhradu je potrebné realizovať na účet Malokarpatskej vínnej cesty®, Horná 20, Modra, pri platbe treba uviesť Vaše meno a priezvisko a pridelený variabilný symbol. Bez týchto údajov nebude možné Vašu platbu identifikovať. Na jednu objednávku je možné objednať maximálne 20 ks vstupeniek. Číslo účtu na úhradu je: konštantný symbol 0308, IBAN SK89 7500 0000 0040 0785 8024, BIC/SWIFT CEKOSKBX. Účet je vedený v Československej obchodnej banke a.s., Michalská 18, Bratislava. Platba kartou nie je možná. Vašu rezerváciu budeme považovať za potvrdenú na základe úhrady najneskôr do 7 dní.

E-mailom platbu a rezerváciu vstupeniek potvrdíme.

Vstupenky nezasielame poštou ani kuriérom. Zakúpené vstupenky neberieme späť. Ak potrebujete vystaviť FA, uveďte kompletnú fakturačnú adresu, IČO a DIČ. Dodatočne faktúry nevystavujeme.

 

Kompletné vstupenky si môžete vyzdvihnúť od 15. – 19. mája 2017 v čase od 7.30 do 16.00 (PO- PIA). Od 22.- 26. mája 2017 od 7.30 do 18.00 h (PO-PIA). Dňa 27. mája (SO) v čase od 8.30 – 12,00 h.

Pri preberaní vstupeniek je potrebné preukázať sa prideleným variabilným symbolom (vytlačte si nami potvrdenú platbu a rezerváciu vstupeniek, kde je tiež uvedený Váš variabilný symbol) alebo dokladom o úhrade. Dopravu si každý zabezpečuje samostatne.


Podujatie Otvorené pivnice na sv. Urbana® - 11. ročník sa v tomto roku uskutoční v dňoch 26. - 27. mája 2017. Pivnice od Bratislavy až po Trnavu budú otvorené v PIA od 14,00 do 21.00 h a SO od 12,00 do 21,00 h. Cena vstupenky je 40 €, v cene vstupenky sú bonusy na nákup vína v celkovej hodnote 20 €.

Vstupenky sa dajú objednať od 1. marca 2017 prostredníctvom objednávkového formulára na ww.mvc.sk, alebo osobne v Malokarpatskom osvetovom stredisku, Horná 20, Modra.

Na stránke www.mvc.sk nájdete objednávkový formulár, ktorý si vyplníte, aj Vašu bezchybnú mailovú adresu a automaticky vám aj nám príde kópia objednávky, kde sú pre vás pokyny na úhradu. Úhradu je potrebné realizovať na účet Malokarpatskej vínnej cesty®, Horná 20, Modra, pri platbe treba uviesť Vaše meno a priezvisko a pridelený variabilný symbol. Bez týchto údajov nebude možné Vašu platbu identifikovať. Na jednu objednávku je možné objednať maximálne 20 ks vstupeniek. Číslo účtu na úhradu je: konštantný symbol 0308, IBAN SK89 7500 0000 0040 0785 8024, BIC/SWIFT CEKOSKBX. Účet je vedený v Československej obchodnej banke a.s., Michalská 18, Bratislava. Platba kartou nie je možná. Vašu rezerváciu budeme považovať za potvrdenú na základe úhrady najneskôr do 7 dní.

E-mailom platbu a rezerváciu vstupeniek potvrdíme.

Vstupenky nezasielame poštou ani kuriérom. Zakúpené vstupenky neberieme späť. Ak potrebujete vystaviť FA, uveďte kompletnú fakturačnú adresu, IČO a DIČ. Dodatočne faktúry nevystavujeme.

 

Kompletné vstupenky si môžete vyzdvihnúť od 15. – 19. mája 2017 v čase od 7.30 do 16.00 (PO- PIA). Od 22.- 26. mája 2017 od 7.30 do 18.00 h (PO-PIA). Dňa 27. mája (SO) v čase od 8.30 – 12,00 h.

Pri preberaní vstupeniek je potrebné preukázať sa prideleným variabilným symbolom (vytlačte si nami potvrdenú platbu a rezerváciu vstupeniek, kde je tiež uvedený Váš variabilný symbol) alebo dokladom o úhrade. Dopravu si každý zabezpečuje samostatne.


najbližšie podujatia

26.apríl.2024

Zistiť viac
26.apríl.2024

Zistiť viac
Dovolenka na slovensku

hlavní partneri

24-pay s.r.o.
POSONIUM Pharma s. r. o.
Framipek
DOXX stravné lísky
Bricol
Malé karpaty
TOI TOI & DIXI, s.r.o.

mediálni partneri

RTVS
Časopis vinotéka
Kam za vínom
Vinotéky & Vinárne