Víno Frno

Pušikova 39
90001 Modra

+421 917 358 927

info@vinofrno.sk
https://vinofrno.sk/

<p>Na&scaron;e mal&eacute;, rodinn&eacute;, hobby vin&aacute;rstvo vzniklo v roku 2018 rozdelen&iacute;m spoločn&iacute;kov in&eacute;ho mikrovin&aacute;rstva. Ako jeden z jeho majiteľov, Mgr. Ľudov&iacute;t&nbsp; FRNO, pokračujem v pestovan&iacute; viniča a v&yacute;robe v&iacute;na s&aacute;m, so svojou rodinou a prirodzene som dal svojmu vin&aacute;rstvu aj svoje meno. Vinohradn&iacute;ctvu a vin&aacute;rstvu sa v rodine Frnovcov venovalo už niekoľko gener&aacute;ci&iacute;, v minulosti tvorilo ich hlavn&yacute; zdroj obživy. Zdeden&eacute; vinice som od detstva obr&aacute;bal ako pomocn&iacute;k popri svojich rodičoch, nesk&ocirc;r som pričuchol aj k vin&aacute;rčeniu v rodinnej pivnici. T&aacute;to činnosť postupne prer&aacute;stla v moje "hobby", k p&ocirc;de svojich predkov sa c&iacute;tim prirasten&yacute; a zaviazan&yacute; pokračovať v rodinnej trad&iacute;cii. Svoje vedomosti a sk&uacute;senosti sa snaž&iacute;m odovzdať svojim deťom v n&aacute;deji, že trad&iacute;cia bude pokračovať. Amb&iacute;ciou n&aacute;&scaron;ho vin&aacute;rstva pestovať vinič a dor&aacute;bať kvalitn&eacute; svieže v&iacute;na v malom objeme, m&ocirc;žeme V&aacute;m vždy zaručiť, že každ&yacute; strapec hrozna, každ&yacute; liter či fľa&scaron;a v&iacute;na pre&scaron;la rukami pestovateľa, vin&aacute;ra, technol&oacute;ga, ktor&yacute; m&aacute; z tejto pr&aacute;ce radosť a e&scaron;te v&auml;č&scaron;ie pote&scaron;enie mu sp&ocirc;sobuj&uacute; jeho spokojn&iacute; z&aacute;kazn&iacute;ci. Poč&uacute;vame ich n&aacute;zory, ako aj hodnotenia odborn&iacute;kov na r&ocirc;znych podujatiach a s&uacute;ťažiach, ktor&yacute;ch sa z&uacute;častňujeme. Do každ&eacute;ho druhu v&iacute;na sa snaž&iacute;me vložiť osobitn&yacute; a nieč&iacute;m odli&scaron;n&yacute; sp&ocirc;sob spracovania, s d&ocirc;razom na jeho p&ocirc;vod a odrodov&yacute; charakter.</p> <p>Dominantn&eacute; odrody: M&uuml;ller Thurgau, Chardonnay, Rulandsk&eacute; biele, Sv&auml;tovavrineck&eacute;, Cabernet Sauvignon</p> <p>Plocha vin&iacute;c: 0,6 ha</p> <p>Predaj v&iacute;na, možnosť degust&aacute;cie pre 10 host&iacute;.</p>

Kategórie:
Vinár
Vinohradník

najbližšie podujatia

11.február.2023

Zistiť viac
18.február.2023

Zistiť viac
Dovolenka na slovensku

hlavní partneri

MOS
24-pay s.r.o.
Posonium
Framipek
DOXX stravné lísky
Bricol
Malé karpaty

mediálni partneri

RTVS
Časopis vinotéka
Kam za vínom
Vinotéky & Vinárne