Štyri ruky

Harmónia 3034
90001 Modra

+421 905 101 500

office@styriruky.sk
http://www.styriruky.sk/

<p>Sme rodina Pukanč&iacute;kov&aacute; a&nbsp;prev&aacute;dzkujeme mal&eacute; rodinn&eacute; vin&aacute;rstvo s jedn&yacute;m hekt&aacute;rom vin&iacute;c na troch lokalit&aacute;ch v&nbsp;Modre, hlavnom meste v&iacute;na. Na&scaron;i predkovia, rodina Ružekov&aacute;, poch&aacute;dzali z&nbsp;Modry &ndash; Kr&aacute;ľovej, kde od 17. storočia vlastnili vinohrady a&nbsp;vyr&aacute;bali v&iacute;na. Na&scaron;e p&ocirc;vodn&eacute; vinice s&nbsp;klasick&yacute;mi modransk&yacute;mi odrodami, ako napr. Veltl&iacute;nske zelen&eacute;, Silv&aacute;nske zelen&eacute; či Dievčie hrozno, s&uacute; 30 a&nbsp;viac ročn&eacute;. Novovysaden&aacute; vinica s&nbsp;prv&yacute;m zberom v&nbsp;roku 2018 produkuje v&iacute;na z&nbsp;novo&scaron;ľachten&yacute;ch slovensk&yacute;ch odr&ocirc;d, Noria t.j. kr&iacute;ženec Rizlingu r&yacute;nskeho a&nbsp;Semillonu, Dev&iacute;n, Hron a&nbsp;moravsk&yacute; novo&scaron;lachtenec&nbsp; P&aacute;lava.</p> <p>Vinič a&nbsp;p&ocirc;du vo vinici obr&aacute;bame celoročne vlastn&yacute;mi prostriedkami. Na&scaron;e v&iacute;na vyr&aacute;bame v&nbsp;malov&yacute;robe klasickou technol&oacute;giou s&nbsp;modern&yacute;mi prvkami ferment&aacute;cie.</p>

Kategórie:
Vinár
Vinohradník

najbližšie podujatia

18.apríl.2020

Zistiť viac
24.apríl.2020

Zistiť viac
Dovolenka na slovensku

hlavní partneri

MOS
Framipek
24-pay s.r.o.
Vinotéky a Vinárne
DOXX stravné lísky
Posonium
Bricol
Ebenica
KOCR
Zlatá studňa
Divadlo nová scéna
RPPK
Malé karpaty
Toi Toi

mediálni partneri

RTVS
Časopis vinotéka
Kam za vínom