Čičko Ján a Daniel

Horská 35/A
831 02 Bratislava - Nové Mesto

+421 903 801 857

info@bratiacickovci.sk
http://www.bratiacickovci.sk/

<p>Rok vzniku vin&aacute;rstva: 2008.</p> <p>Hrozno použit&eacute; pri v&yacute;robe na&scaron;ich v&iacute;n poch&aacute;dza z Malokarpatskej vinohradn&iacute;ckej oblasti, v&yacute;lučne z ručn&eacute;ho zberu a vlastn&yacute;ch vin&iacute;c o rozlohe presahuj&uacute;cej 4 hekt&aacute;re, rozprestieraj&uacute;cich sa na &scaron;pičkov&yacute;ch honoch a lokalit&aacute;ch v okol&iacute; vinohradn&iacute;ckeho Mesta Modra.</p> <p>Priemern&yacute; vek na&scaron;ich vinohradov presahuje 40 rokov. Vo viniciach pestujeme biele odrody hrozna: Irsai Oliver, Muller Thurgau, Rulandsk&eacute; biele, Feteasca regala, Veltl&iacute;nske zelen&eacute; a z modr&yacute;ch odr&ocirc;d Cabernet Sauvignon, Sv&auml;tovavrineck&eacute; a novovysaden&aacute; rarita Feteasca Neagra. Hrozno pestujeme za použitia progres&iacute;vnej a modernej techniky. Vo viniciach je použit&eacute; tr&aacute;vnat&eacute; medziradie bl&iacute;zke a &scaron;etrn&eacute; k pr&iacute;rode.</p> <p>Vin&aacute;rstvo nach&aacute;dzaj&uacute;ce sa na &uacute;p&auml;t&iacute; Mal&yacute;ch Karp&aacute;t v Hlavnom meste SR Bratislave reprezentuje tradičn&aacute; tehlov&aacute; pivnica identick&aacute; s historick&yacute;mi a obraz modern&yacute;ch technol&oacute;gi&iacute; zo &scaron;pičkov&eacute;ho podniku. Technol&oacute;gia použit&aacute; pri jednotliv&yacute;ch stupňoch v&yacute;roby je zameran&aacute; na &scaron;etrn&eacute; spracovanie hrozna a vych&aacute;dza z najnov&scaron;&iacute;ch poznatkov technologickej v&yacute;roby v&iacute;na.</p> <p>Zmysel a filozofia vin&aacute;rstva je podriaden&aacute; kvalite konečn&eacute;ho produktu. Skladov&eacute; priestory pivnice s&uacute; plne klimatizovan&eacute;.</p> <p>Plocha vin&iacute;c: 0,5 ha.</p>

Kategórie:
Vinár
Vinohradník

najbližšie podujatia

14.apríl.2023

Zistiť viac
15.apríl.2023

Zistiť viac
Dovolenka na slovensku

hlavní partneri

MOS
24-pay s.r.o.
POSONIUM Pharma s. r. o.
Framipek
DOXX stravné lísky
Bricol
Malé karpaty

mediálni partneri

RTVS
Časopis vinotéka
Kam za vínom
Vinotéky & Vinárne