Barbora Pucherová

Partizánska 17
90021 Svätý Jur

+421 904 177 935

7barbora@gmail.com

<p>Som vin&aacute;rka zo Sv&auml;t&eacute;ho Jura, buduj&uacute;ca neveľk&eacute; rodinn&eacute; vin&aacute;rstvo. V&yacute;robe v&iacute;na sa ako rodina venujeme dlhodobo, e&scaron;te pred vznikom vin&aacute;rstva sme ho vyr&aacute;bali pre vlastn&uacute; spotrebu a&nbsp;priateľov. Vin&aacute;rskou trad&iacute;ciou som naviazala na svojich rodičov a predkov, ktor&iacute; po gener&aacute;cie obr&aacute;bali vinohrady v &uacute;žasnom jurskom chot&aacute;ri. Pr&aacute;ve od nich som sa veľa naučila o&nbsp;tradičn&yacute;ch met&oacute;dach v&yacute;roby, ktor&eacute; sp&aacute;jam s&nbsp;modern&yacute;mi technol&oacute;giami.</p> <p>Aktu&aacute;lne obr&aacute;bam okolo 1 ha p&ocirc;dy nach&aacute;dzaj&uacute;cej sa v&nbsp;malebnom mestečku Sv&auml;t&yacute; Jur, ktor&eacute;ho hist&oacute;ria je p&iacute;san&aacute; v&iacute;nom. V&scaron;etky moje vinice obhospodarujem ekologicky a v&nbsp;s&uacute;lade s&nbsp;pr&iacute;rodou. Lebo pr&aacute;ve kvalita hrozna sa odraz&iacute; vo v&yacute;slednom produkte.</p> <p>Mojim cieľom je zachovanie trad&iacute;cie vin&aacute;rstva a&nbsp;vinohradn&iacute;ctva vo Sv&auml;tom Jure a&nbsp;v&yacute;roba kvalitn&yacute;ch v&iacute;n, ktor&eacute; v&nbsp;sebe odr&aacute;žaj&uacute; jedinečn&uacute; chuť terroiru n&aacute;&scaron;ho mesta.</p>

Kategórie:
Vinár
Vinohradník

najbližšie podujatia

12.júl.2024

Zistiť viac
07.september.2024

Zistiť viac
Dovolenka na slovensku

hlavní partneri

24-pay s.r.o.
POSONIUM Pharma s. r. o.
Framipek
DOXX stravné lísky
Bricol
Malé karpaty
TOI TOI & DIXI, s.r.o.

mediálni partneri

RTVS
Časopis vinotéka
Kam za vínom
Vinotéky & Vinárne